Oferta

Diagnoza logopedyczna dzieci, młodzieży i dorosłych.

Terapia logopedyczna dzieci, młodzieży i dorosłych (dyslalie, opóźniony rozwój mowy, zajęcia mające na celu 

poprawienie dykcji i emisji głosu).

Wystawienie opinii logopedycznej (na podstawie przeprowadzonej diagnozy).

Jednorazowa konsultacja/porada dla rodziców/opiekunów.